×
Share this page

Aangepaste maatregelen CED in verband met corona

Storm-, water- of brandschades – CED is altijd op alle calamiteiten voorbereid en in staat om snel en adequaat uw klanten bij te staan op momenten die ertoe doen. De uitbraak van het coronavirus is een calamiteit die voor iedereen nieuw is en een enorme maatschappelijke impact heeft. Niettemin heeft CED ook hierop snel en adequaat kunnen reageren en blijven we onze medewerkers en onze diensten creatief en inventief inzetten – binnen de richtlijnen van overheid en de WHO – om uw bedrijfscontinuïteit te helpen waarborgen. Graag gaan we in op een aantal vragen die mogelijk bij u leven.


Blijft CED bereikbaar?
CED blijft onveranderd bereikbaar. Onze ICT- en telefonie-infrastructuur is zo ingericht dat iedereen binnen CED tijd- en plaats-onafhankelijk kan werken. Ook onze websites, mailadressen en systemen blijven dus gewoon bereikbaar.

Welke voorzorgsmaatregelen heeft CED genomen?
CED heeft net als alle bedrijven en organisaties in België de voorzorgsmaatregelen genomen in lijn met de richtlijnen van overheid en de WHO. Zo werken onze (binnendienst)medewerkers de komende weken zoveel mogelijk vanuit huis. Zij zijn op de hoogte – en worden hierover dagelijks geïnstrueerd! – van de hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Er zijn strikte afspraken over wat te doen bij verhoogde risico’s op besmetting.

Zijn experts beschikbaar?
Met alle voorzorgsmaatregelen en mogelijkheden tot monitoring zorgt CED goed voor haar binnen- en buitendienstmedewerkers. Onze experts zijn beschikbaar en zullen op de meest efficiënte en veilige wijze uw opdracht realiseren. Ook onze herstellers (voor herstel-in-natura-diensten) zijn volledig beschikbaar. Mocht de situatie verslechteren en de capaciteit aan medewerkers en partners teruglopen, kan CED een beroep doen op een flexibele schil van goed opgeleide en inzetbare deskundigen, om onze dienstverlening aan u te waarborgen.

Wat kunt u van CED-experts verwachten?
CED volgt de adviezen en richtlijnen van overheid en de WHO. Met onze experts hebben we afgesproken dat zij zich goed informeren over eventuele corona-besmettingen in hun werkgebied en de risico’s die zij lopen bij eventuele gedupeerden. Zij zullen daar ook nadrukkelijk naar vragen. Daarnaast zijn al onze medewerkers op de hoogte van de hygiënemaatregelen en de voorzorgsmaatregelen (zoals fysiek afstand houden en dergelijke) die zij in acht moeten nemen. Bij het geringste vermoeden van gezondheidsproblemen zullen zij geen fysiek contact zoeken met gedupeerden. Vaker dan tot nog toe gebruikelijk zullen experts ook proberen de schade op afstand te regelen door video- of tele-expertise in te zetten. Zij zullen dit altijd in hun rapportages vermelden.

Kunnen wij u helpen met uw overflow en werkvoorraad?
CED is – met een grote flexibele schil aan ervaren inzetbare deskundigen – ingericht op het overnemen van een werkvoorraad of overflow. Dus ook onder de huidige omstandigheden is onze capaciteit toereikend om eventuele overflow over te nemen – bij zowel fysieke als desk expertise.

Worden de KPI’s gerealiseerd?
Zoals de situatie zich nu laat aanzien kunnen de afgesproken KPI’s en servicelevels gehaald worden. Bijzondere omstandigheden daargelaten, bijvoorbeeld als (fysieke) afspraken noodzakelijk, maar niet mogelijk zijn. Dan zou bijvoorbeeld de planning kunnen opschuiven. In dat geval neemt CED contact met u op om de voortgang te bespreken. Omdat CED-medewerkers elkaar niet meer fysiek ontmoeten kan ook het ‘schakelen’ soms wat tijd kosten; dat kan misschien merkbaar worden in onze dienstverlening aan u. Wij vragen u hiervoor begrip.

Het zijn bijzondere tijden waarin CED niettemin met alle mogelijkheden die zij heeft, zal proberen de dienstverlening aan klanten en gedupeerden op het hoogste niveau te houden. Mocht u nog vragen hebben die hierboven niet of niet voldoende worden beantwoord, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen CED. Dan praten we er graag met u verder over.

Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op onze dienstverlening, dan houden we u daar vanzelfsprekend van op de hoogte.

Wij wensen u ook in uw eigen bedrijfsvoering succes bij het aanpakken van de huidige uitdagingen!
CED staat klaar om u te ondersteunen daar waar nodig.