×
Share this page

DISCLAIMER

De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads en andere onderdelen op en van de internetpagina's van CED Holding B.V. en al haar groepsmaatschappijen (CED), worden u als service aangeboden. Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op de websites van CED.

CED aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze sites en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de websites of documenten van derden waarnaar wordt verwezen. 

Op verschillende plaatsen in de websites van CED wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail, formulieren of anderszins met ons te communiceren.

Deze website wordt beheerd door de afdeling Corporate Communicatie van CED. Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn welkom.
Mailt u naar info@ced.group.

CED utilise des cookies (et autres techniques comparables) pour faciliter et personnaliser la visite de son site internet. Nous utilisons aussi des cookies à des fins d'analyse et de marketing. Ces cookies permettent à CED et à des tiers d'enregistrer des informations sur vous et votre visite du site internet. Nous respectons dans ce cas votre vie privée, comme décrit dans notre déclaration de respect de la vie privée. En poursuivant votre visite de ce site internet, vous marquez votre accord avec celle-ci. Voir politique de respect de la vie privée et déclaration en matière de cookies de CED ou masquer cette notification.